PROSPLET

Spletne aplikacije, e-trgovine, spletne strani: svetovanje in izvedba

PROJEKT

Svetovanje pri načrtovanju nacionalnega mladinskega portala
Svetovanje pri načrtovanju nacionalnega mladinskega portala
Naročnik:
Urad za mladino Republike Slovenije
Status projekta:
realiziran projekt
Izvedba:
december 2008
Tehnologije:
Spletni naslov:


Izvedba svetovanja na projektu postavitve mladinskega spletnega portala: analiza stanja na projektu, svetovanje pri zasnovi koncepta portala, analiza možnosti nadgradenj portala, analiza povezljivosti (večstrežniška arhitektura, zunanji viri, RSS, XML), analiza izvedbenih možnosti, priprava specifikacij.