PROSPLET

Spletne aplikacije, e-trgovine, spletne strani: svetovanje in izvedba

PROJEKT

Svetovanje v projektu spletnega portala za mlade
Svetovanje v projektu spletnega portala za mlade
Naročnik:
Urad za mladino RS
Status projekta:
realiziran projekt
Izvedba:
junij 2009
Tehnologije:
Spletni naslov:


Svetovanje v fazi izvedbe projekta nacionalnega spletnega portala za mlade: analiza stanja na projektu, svetovanje pri zasnovi koncepta portala kot orodja za agente, definiranje koncepta vsebinske in tehnične administracije portala, analiza možnosti nadgradenj, analiza povezljivosti (večstrežniška arhitektura, zunanji viri, RSS, XML), analiza izvedbenih možnosti.