PROSPLET

Spletne aplikacije, e-trgovine, spletne strani: svetovanje in izvedba

PROJEKT

Spletna aplikacija za načrtovanje karierne poti
Spletna aplikacija za načrtovanje karierne poti
Spletna aplikacija za načrtovanje karierne poti
Naročnik:
PRO-ECO d.o.o.
Status projekta:
realiziran projekt
Izvedba:
september 2011
Tehnologije:
java, PHP/MySQL
Spletni naslov:


Spletna aplikacija - dvonivojski tutorski sistem za načrtovanje karierne poti zapornikov. Gre za namensko spletno aplikacijo, ki omogoča tutorjem in zapornikom načrtovanje in spremljanje zapornikove poklicne in izobraževalne poti med potekom kazni in po njej. Aplikacija omogoča tudi pregled nad potekom projekta v partnerskih državah, sicer pa je vmesnik v angleškem jeziku.