PROSPLET

Spletne aplikacije, e-trgovine, spletne strani: svetovanje in izvedba

PROJEKT

Regijski turistični portal savinjske regije
Regijski turistični portal savinjske regije
Regijski turistični portal savinjske regije
Naročnik:
Zavod za turizem Celeia Celje
Status projekta:
realiziran projekt
Izvedba:
november 2003
Tehnologije:
HTML, CSS, JS, PHP, XML/SOAP, MySQL
Spletni naslov:
www.savinjska-tourism.net


Osnova turističnega informacijskega sistema je spletna aplikacija za zbiranje podatkov e-Vprašalnik (razvit s strani podjetja PIA d.o.o.). V naslednji fazi smo zasnovali spletni portal, katerega primarni vir podatkov predstavlja podatkovna baza e-Vprašalnika, sekundarni viri podatkov pa so različne podatkovne baze na drugih strežnikih (vreme, valute, prometne informacije, prireditve). Spletni portal je povezan s podatkovnimi strežniki z uporabo spletnih servisov (SOAP) in XML dokumentov. Največja uporabna vrednost portala je združevanje razprostrene strežniške arhitekture - povezava različnih strežniških platform in spletnih tehnologij ter združena ponudba informacij na enem mestu. Partnerja v projektu: PIA d.o.o., PROSPLET.