PROSPLET

Spletne aplikacije, e-trgovine, spletne strani: svetovanje in izvedba

PROJEKT

Digitalna domoznanska zbirka Knjižnice Velenje
Digitalna domoznanska zbirka Knjižnice Velenje
Digitalna domoznanska zbirka Knjižnice Velenje
Naročnik:
Knjižnica Velenje
Status projekta:
realiziran projekt
Izvedba:
januar 2017
Tehnologije:
PHP/MySQL
Spletni naslov:
digidom-knjiznica.velenje.si


Kolektivni spomini in spoznanja, posredno ali neposredno povezani s Šaleško dolino, so zbrani v digitalni domoznanski zbirki Knjižnice Velenje (DIGIDOM). V spletni bazi so shranjene vse vrste gradiva Šaleških avtorjev, besedila in podobe v zvezi s Šaleško dolino, ki so nastali na klasičnih ali elektronskih nosilcih.

Virtualna domoznanska zbirka Digidom je sestavljena iz:

  • besedila (knjige, časopisi, članki, visokošolska dela, katalogi, zgibanke, rokopisi, tipkopisi)
  • slike (fotografije, razglednice, plakati)
  • filmskega in video gradiva
  • glasbenih posnetkov lokalnih ustvarjalcev in izvajalcev

Sestavni del Digidoma je tudi gradivo, za katerega še veljajo avtorske pravice, zato ni javno dostopen na spletu, uporabniki pa do njega dostopajo interno v knjižnici.